www.wolfowitzresign.com May 21, 2007

"Mission (Actually) Accomplished!" We are retiring. Good luck with the search for a successor.

Wednesday, May 16, 2007

Board adjourns, no negotiations took place

Washington D.C. May 16, 2007 -- The Board of Executive Directors of the World Bank adjourned this evening saying that they were continuing to discuss the report of the ad hoc group and its recommendations, and had not been negotiating an exit deal for Paul Wolfowitz. They will reconvene at 9 am Thursday.

"We spent the entire afternoon discussing the report. We did not talk about exit terms or deals for Wolfowitz," said a Board member who had been present. Wolfowitz was not present at today's board meeting.

"We have a process and we are continuing with that process," said the Board member.

The adjournment was followed by a statement from Robert Bennett, Wolfowitz's lawyer, who said Wolfowitz will not resign under the current "cloud" and would rather push the matter to a vote of the bank's board to clear his name.

"Mr. Wolfowitz will not resign under this cloud and he will rather put this matter to a full vote," Bennett told Reuters.

11 comments:

Anonymous said...

WASHINGTON (Reuters) - World Bank President Paul Wolfowitz will not resign under the current "cloud" and would rather push the matter to a vote of the bank's board to clear his name, his lawyer said on Wednesday.

"Mr. Wolfowitz will not resign under this cloud and he will rather put this matter to a full vote," Wolfowitz's lawyer, Robert Bennett, told Reuters.

Porter Melmoth said...

So, does that mean he'll be able to catch his flight tonight?

Anonymous said...

PW and his lawyer still haven't learned the lesson from the report --- the public statements from his lawyer are taken to be no different as if he spoke it.

This statement in effect, says, "Paulson and the White House will not be able to ask him to resign".

Well, the stage is then set for a vote.

The problem with a vote is.... what if the vote is unanimous in favor of terminating his contract?

Once again, PW and Bennett have decided to go for "all or nothing".

Nothing is going to be the result.

Anonymous said...

The alternative to resigning under a cloud is to be terminated in bright sunlight for cause.

Anonymous said...

Lots of naysayers, we should applaude Mr.Wolfowitz that at his age he is still sexually active. A big BRAVO for him.

Anonymous said...

The Slovenia leg of PW's trip was canceled. (Go to news.google.com and do a search combining his name with Slovenia.) So he won't be flying anywhere tonight.

As far as I know, he's still planning to go to the G8 meeting this weekend (unless he is fired first, or unless he actually pays attention to the dis-invite he got from Germany), and also was planning to give a speech on Africa in Berlin on Monday/Tuesday next week. Unless, of course, that gets canceled too.

Anonymous said...

The diplomatic language for expelling someone from a country (or not allowing them to enter) is, "you are not [or no longer] welcome.

That was the language used when DeGaulle visited Canada and uttered the phrase, "vive le Quebec libre".

He was informed shortly afterwards that he is no longer welcome, and he left the country.

If PW shows up in Germany, there is a high probability he would be denied entry to the EU OR to the conference site.

Let him go... to see how low he has fallen.

Anonymous said...

tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat

Anonymous said...

good forum buddy keep it up. [url=http://nuqvshoes.co.cc/nike-free-run-sale-silver-lake.html]nike free run sale[/url]

Anonymous said...

Hello.
Please visit my sites
http://artykuly-ze-skor.internet24h.grajewo.pl/e/AC,2605
http://maksymalnie.pl/biznes,praca/tanie,ubezpieczenia,s,623/
http://piast-kolodziej.pl/biznes,i,ekonomia/ubezpieczenia,s,618/
http://wwwkatalog.lagata.pl/biznes,i,ekonomia/ubezpieczenia,s,9042/
http://acetonowy.sklep24h.prochowice.pl/e/Ubezpieczenie-komunikacyjne,2268

Regards
Dewey Paulos

Anonymous said...

Drogeria Internetowa [url=http://www.pozycjonowanie.elblag.pl/perfumy-opinie-newsy-i-blog-3]Perfumy[/url] pomieszczona na stronicach www.kosmetic.pl to rozszerzenie gospodrczej op³acalnoœci stacjonarnego ustêpu sprzeda¿y kosmetyków maj¹cego swoj¹ sadybê w Trójmieœcie (Gdañsku). W dobrze sprzeda¿y produktów kosmetycznych oraz w idei zawodowego doradztwa miêtosimy w tym momencie niemal¿e niby 20 niezaanga¿owane próba – nasza pierwsza drogeria powsta³a na pocz¹tku lat 90. Owo dopiero co z przyczyny dostanemu dziêki ten chronos odczuciu i nawi¹zanym [url=http://www.fabiusz.poganiacze.com/2011/07/19/perfumy-kupuj-tylko-w-perfumerii-kokai]Perfumy[/url] z wykorzystaniem te frunie kontaktom spoœród wieloma przedsiêbiorstwami kosmetycznymi potrzebujemy zaoferowaæ polskim [url=http://pervasive.pl/index.php/oryginalne-i-tanie-perfumy]Perfumy[/url] spo¿ywcom wielce ciekawe odp³atnoœci na artyku³y kosmetyczne zaœ nader [url=http://www.arty-przedruk.darmowe-gry-telefon.mielec.pl/perfumy-blog]Perfumy[/url] wabi¹ce wyprzeda¿e. Natychmiast od czasu kilku lat w³adamy, jak niejaka z dwóch drogerii w Gdañsku, status sklepu Klubowego marki Gosh. Wrêcz przeciwnie tu¿ przy nas uzyskasz towary kosmetyczne takich koncernów gdy: [url=http://www.serwis.bytom-pl.tk/2011/06/03/wybierz-perfumy-dla-siebie]Perfumy[/url] Lirene, Shwarzkopf, Garnier, Lumene, Syoss, Gosh, Ziaja, Astor, Maybelline… S¹siednim plusem istnieje polska cz³onkostwo do najwiêkszej w Polsce sieci nieskazitelnych drogerii – Kosmeteria. Istnieje owo wspó³czesna sieæ butików, jakiej a¿eby staje siê dotarcie a¿ do kiedy najogromniejszej wielkoœci klientów z [url=http://www.dramatycznie.wladcy-much.com/2011/07/14/opinie-o-perfumach]Perfumy[/url] niezwykle s³ynn¹ propozycj¹ asortymentow¹ oraz cenow¹. Dopingujemy przeto wszelkich zaintrygowanych do zapoznania siê z tym co dostarcza [url=http://www.open.ibc.com.pl/kupujesz-perfumy-najpierw-o-nich-poczytaj-2]Perfumy[/url] polska drogeria internetowa. Obywateli Trójmiasta zapraszamy z chronologii a¿ do autorskiej wizytacji w naszym sklepie mieszcz¹cym siê w Gdañsku

BLOG ARCHIVE - READ MUCH MORE HERE